De VPSG is bezig een project: lerend netwerk ouderen op te zetten. In het najaar van 2016 startte dit project met een consultatiebijeenkomst waarin wij pastores die ervaring hebben in het werken met ouderen en daarin deskundig zijn raadpleegden. Aan de hand van een door ons ingebrachte casus gingen wij met elkaar in gesprek. Duidelijk werd dat pastores zich niet altijd voldoende toegerust voelden om de thematiek van seksueel geweld bespreekbaar te maken, maar wel de noodzaak daartoe zagen. De VPSG wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg voor ouderen met een geschiedenis van seksueel trauma. Zolang er een taboe rust op het bespreken van seksualiteit en trauma's, blijven ouderen in eenzaamheid met hun problemen worstelen.

De VPSG heeft de ambitie om een lerend netwerk te ontwikkelen met professionals die ervaring hebben in het werken met ouderen en/of een goede inbreng hebben op de problematiek van seksueel geweld. Het lerend netwerk heeft tot doel om van elkaar te leren en samen te werken aan betere zorg voor ouderen met een geschiedenis van seksueel geweld.
Vanuit de VPSG bouwen wij op verschillende manieren verder aan het netwerk. Allereerst leggen wij werkbezoeken af om kennis te delen met professionals in de beroepspraktijk. Zodoende wordt duidelijk waar expertise en leerwensen liggen van professionals. Een verslag van één van die werkbezoeken verscheen medio juni 2018 als artikel in het Tijdschrift voor Geestelijke verzorging (TgV). Op basis van de kennis die wij verwerven en de leervragen die daarbij opkomen gaan we vanaf het najaar van 2018 bijeenkomsten organiseren die daarbij aansluiten, zoals intervisies en studiedagen.

 

 

 

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram Net als toen, artikel TGV juni 2018.pdf101.84 KB