Op woensdagmiddag 22 november vond aan de PThU Amsterdam een studiemiddag plaats naar aanleiding van het in maart 2017 verschenen proefschrift De rol van godsbeelden in de levensverhalen van vrouwen met een incestervaring door Adriana Balk-van Rossum. Deze studiemiddag werd georganiseerd door PThU, VU (Faculteit der Godgeleerdheid) en Stichting VPSG (advies en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en zingeving).

De middag begon met een inleiding van prof. dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies. Ze wenste de bijna zestig aanwezigen – studenten, pastores, kerkelijk werkers en andere belangstellenden – een middag met moed en lef. Want een makkelijk onderwerp is het niet. Des te belangrijker dat erover gesproken wordt, zo stelde ook Adriana Balk-van Rossum in de openingslezing waarin zij de belangrijkste resultaten van haar proefschrift presenteerde. In haar onderzoek ontdekte zij dat er weinig adequate godsbeelden zijn voor slachtoffers van seksueel misbruik.

Na de lezing namen de deelnemers deel aan een viertal workshops. Hierin werkten zij onder andere aan gespreksvoering over en met (on)heilzame godsbeelden, dachten zij na over vrouwelijke godsbeelden die empowering kunnen werken en werd gesproken over relaties tussen trauma, macht en godsbeelden.

Tot slot verzamelden de deelnemers zich voor een gezamenlijke afsluiting van de middag – duidelijk was dat de workshops als inspirerend en intens waren ervaren. Uit de deelnemersreacties sprak waardering voor de organisatie van deze dag, en telkens weer de oproep: maak van je gemeente een veilige plek voor slachtoffers, maak het onderwerp bespreekbaar – met moed en lef.

hele artikel met foto's via www.pthu.nl/