Lezing bij het afscheid van Jeannette Deenik-Moolhuizen van de VPSG

dr. Anne-Claire Mulder is universitair docente vrouwen en genderstudies theologie en stagedocente aan de Protestantse Theologische Universiteit, locatie Groningen.

Op dit moment houdt zij zich vooral bezig met het thema religieuze autoriteit. Daarnaast denkt ze na over de relatie tussen vrouwbeelden en Godsbeelden en over thema's als goddelijk worden of het goddelijke belichamen.