is het 't licht van deze dag
waarin jij je gekend wilt weten
of gaat het verder dieper
gaat het om het schijnsel
van de allereerste dag

is dat het wat jij wilt
waar je zo naar verlangt
dat het licht van de oudste dag
haar aangezicht over jou
zal doen schijnen

is het dat donker van eeuwen
dat zich in jou genesteld heeft
de duisternis van voor alle tijden
waarin jij je gevangen weet
is dat het zwart van jouw nachten

is het de schemer in jouw bestaan
die je doet hunkeren naar 't lichtend vuur
is het dat grijze dat grauwe
dat als een sluier jouw gloed bedekt
waardoor jij leeft in 't deemster

ik zou mijn leven voor jou willen geven
ik zou willen delen in jouw duisternis
jouw zwart kan ik niet voor je dragen
maar ik kan wel jouw sluier oplichten
zodat jij kunt wandelen in 't licht

Ineke Wolf