Overzicht van nuttige links met meer informatie over seksueel geweld, godsdienst en zingevingsvragen.

www.seksueelgeweld.info

Een website van Movisie over beleid, feiten en cijfers, interventies, organisaties, signaleren, hulpverlening en literatuur rond seksueel geweld.
Hulporganisaties zijn makkelijk per provincie te vinden.

www.seksueelgeweld.nl

Een website voor slachtoffers van seksueel geweld en de mensen om hen heen. Doelstelling van de site is het toegankelijker maken van hulp en lotgenotencontact. De website wordt mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

https://www.vpngids.nl/veilig-internet/kind-en-jeugd/sexting-naaktfotos-...

Veel informatie over sexting bij jongeren. Zo worden de gevaren uitgelicht, komen veelgestelde vragen over het onderwerp aan bod en worden er tips voor ouders gegeven. Ook is er een stappenplan uiteengezet.

www.huiselijkgeweld.nl

Het Netwerk Huiselijk Geweld (NHG) is opgezet als verzamelpunt van informatie. Het Netwerk probeert alle gegevens, die over het onderwerp huiselijk geweld voorhanden zijn te bundelen. Het Netwerk wordt hiermee een loket waar publiek en beroepsgroepen terecht kunnen voor informatie.

www.carlarus.nl

Psychiater-psychotherapeut/traumatoloog Carla Rus schrijft over verschillend soortige oorlogen en liefdes. Artikelen over seksueel/huiselijk geweld zijn te vinden in de rubriek "over oorlogen en foute liefde achter de voordeur".

www.komopverhaalmetmariekevandenhouten.nl

Biografisch coach Marieke van den Houten: 'Met creatieve werkvormen bronnen van levenskracht en levensvreugde (her)vinden, aan de hand van jouw levensverhaal.'

www.bloemsmacreatieveverwerking.nl

Maaike Bloemsma is een praktijk voor creatieve verwerking gestart. Hiermee wil zij op creatieve wijze mensen helpen hun misbruikverleden een plek te geven. 

www.hulplijnseksueelmisbruik.nl

Hulplijn voor jongeren en volwassenen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik of seksueel geweld. Zowel seksueel geweld dat in de jeugd heeft plaatsgevonden als geweld dat kortgeleden heeft plaatsgevonden. Verwijzing naar hulporganisatie die het beste past.

www.traumahulp.com

Centrum Psychotrauma Hulpverlening in Dronten, gespecialiseerd in hulpverlening aan slachtoffers van seksueel en huiselijk geweld

www.veiligekerk.nl

Initiatief van drie kerkelijke meldpunten. De kerk dient een veilige plaats te zijn. Informatie en preventie materiaal

www.smpr.nl

De SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk is het meldpunt van de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap, de Evangelische Broedergemeente, het Leger des Heils, de Zevendedags Adventisten en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap.

www.meldpuntmisbruik.nl

Het Meldpunt Seksueel Misbruik in Kerkelijke Relaties (SMKR) is een initiatief van de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde kerken, de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt, de Hersteld Hervormde Kerk en de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.

www.onderzoekrk.nl

Onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms Katholieke Kerk

www.wijzijnsem.nl

Wij zijn Sem is een Meldpunt, ontstaan vanuit de Evangelische Alliantie waar klachten over (vermeend) misbruik of manipulatie door leidinggevenden uit evangelische gemeenten gemeld kunnen worden.

www.klokk.nl

Koepel Landelijk Overleg Kerkelijk Kindermisbruik. Samenwerkingsverband van groepen en individuen die slachtoffer geworden zijn van seksueel, fysiek en psychisch misbruik door medewerkers van de rooms-katholieke kerk in Nederland

www.vpkk.nl

Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik. Lotgenotencontact en hulpverlening voor vrouwen die misbruikt zijn door geestelijken.

www.faithtrustinstitute.org (engelstalige website)

FaithTrust Institute is een interkerkelijke educatieve bron voor vraagstukken over seksueel en huiselijk geweld.

www.slachtofferhulp.nl

Buro Slachtofferhulp Nederland is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die opkomt voor de belangen en rechten van slachtoffers van misdrijven en verkeersongelukken.

www.revief.nl

Lotgenotencontact voor mensen die in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn.

www.stichtingrise.nl

Landelijke beweging voor en door mensen die als kind seksueel mishandeld zijn.

www.LotgenotenSeksueelGeweld.nl

Beschermd lotgenotencontact op een besloten forum en chat. Uitgebreide informatie voor lotgenoten en partners m/v. (1/3 van de leden zijn man)

https://nl.vpnmentor.com/blog/de-gids-voor-online-veiligheid-voor-vrouwen/
Een handleiding over de online veiligheid van vrouwen. Het is geschreven door vrouwen voor vrouwen en biedt vrouwen de mogelijkheid om zichzelf online te beschermen.