(On)'breekbaar' is een samenwerkingsproject tussen twee beeldend kunstenaars en de VPSG. Door middel van beeldende kunst willen we mensen uitdagen om zich met hun eigen kracht en kwetsbaarheid te verbinden. Twee dingen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Kunst kan communiceren wat niet in woorden verteld kan worden. Onderdelen van dit project zijn tentoonstellingen, het lenen van een kunstwerk, maar ook zelf creeëren door middel van het samen kistjes maken.

Hieronder vindt u van nieuw naar oud ons nieuws over en onze voortgang van dit project. Ook vindt u uitnodigingen om op eigen wijze betrokken te zijn bij (on)'breekbaar'.

 

Vrijdag 27 oktober 11.00 t/m zondag 29 oktober 2017 16 uur

Grensverleggen

Drie dagen creatief aan de slag met grenzen en ruimte.

Grens verleggen

Drie dagen creatief aan de slag met grenzen en ruimte.

Wanneer: vrijdag 27 oktober 11.00 uur t/m zondag 29 oktober 2017 16.00 uur

Waar: Conferentiecentrum de Glind, Postweg 65 3794 MK De Glind (nabij Amersfoort en Barneveld)

Kosten: € 245,-- (Als kosten een bezwaar zijn, informeer want er is veel mogelijk)

 

(On)breekbaar zijn, meebewegen met wat het leven brengt, kracht aanspreken daar waar dat gevraagd wordt, grenzen onderzoeken en ruimte ontdekken.

In dit bijzondere weekend maken we kistjes over grenzen en ruimte.

Kistjes, drieluiken, reisaltaartjes of hoe je ze ook wilt noemen.

Via allerlei oefeningen kom je in contact met jouw eigen creativiteit, die je vervolgens gebruikt om jouw eigen, unieke, betekenisvolle kistje te maken.

Tekenen, plakken, knippen, naaien, schilderen, schrijven. Een heel weekend bezig zijn met je handen. Spelen met kleur en vorm, met materialen.

Ontdekken dat je veel meer kunt uitdrukken met materialen dan je voor mogelijk houdt.

Je zult versteld staan van wat er uit je handen komt...., als je nieuwsgierigheid het wint van je mogelijke overtuiging dat je niet creatief bent.

Dit weekend is bedoeld voor vrouwen die in hun leven te maken hebben gehad met (seksueel) misbruik, eigen kwetsbaarheid erkennen, onderzoeken wat grenzen voor hen betekenen en verlangen naar ruimte.

Informatie, begeleiding en om je aan te melden:

Gezien van der Leest, VPSG (tel. 023-53282222 / mail info@vpsg.nl )

Jeannette Claessen, ComunicArte (tel. 06-57510351 / mail contact@comunicarte.nl )

Lien Daams, JeBesteBest ( tel. 06- 14465558 / mail info@jebestebest.nl )

Flyer

 

GASTVROUWEN GEZOCHT voor reiskistje/reisaltaartje

'(on)breekbaar, kunst over kwetsbaarheid en kracht' is een landelijk community art project, bedacht en ontwikkeld door de stichting VPSG in Haarlem en ComunicArte in Eindhoven. Projectdeelnemers, o.a. kunstenaars en wijkbewoners, maken kistjes over 'kwetsbaarheid en kracht' met de intentie te ontdekken wat deze begrippen voor hen betekenen. Vervolgens worden de kistjes tentoongesteld en kunnen bezoekers aan de tentoonstelling het kistje dat hen raakt enkele weken mee naar huis nemen. Gedurende deze tijd gaan zij aan de hand van het kistje thuis met de thema's 'kwetsbaarheid en kracht' aan de slag door een logboek over de eigen ervaringen bij te houden. Deze ervaringen worden teruggekoppeld aan de maker van het kistje. Op deze manier kan een (indirect) gesprek over kwetsbaarheid en kracht ontstaan. Zie voor meer informatie over project '(On)breekbaar' en voorbeelden van kistjes de website: www.onbreekbaar.com

Project '(On)breekbaar' gaat een nieuwe fase in ...

De initiatiefneemsters van het project – Gezien van der Leest (coördinator van stichting VPSG) en Jeannette Claessen (beeldend kunstenaar bij ComunicArte) – hebben aan Janine Klungel gevraagd of zij een reiskistje/reisaltaartje wil maken toegespitst op de verwerking van ervaringen met seksueel geweld. Janine is ervaringsvrouw, cultureel antropoloog en beeldend creatief therapeut gespecialiseerd in de thema's seksueel geweld en trauma (https://it.linkedin.com/in/janine-klungel-00b18716) en heeft met (com)passie aan het reiskistje/reisaltaartje gewerkt. Deze staat nu klaar om op reis te gaan.

Daarom zijn wij op zoek naar zes vrouwen die in 2017 twee keer een maand gastvrouw voor het reiskistje/reisaltaartje willen zijn. Iedere maand verhuist het reiskistje/reisaltaartje met een logboek naar een volgende gastvrouw. Elke gastvrouw krijgt het reiskistje/reisaltaartje dus twee keer een maand in huis. Gedurende de twee maanden dat het reiskistje/reisaltaartje bij een gastvrouw thuis is, houdt zij haar ervaringen met kwetsbaarheid en kracht in het logboek bij.

Zodra er zes gastvrouwen voor het reiskistje/reisaltaartje gevonden zijn, gaat het reistraject en het gastvrouwschap van start met een bijeenkomst. Deze startbijeenkomst zal in Utrecht plaatsvinden, de datum wordt nog bekendgemaakt. Hierbij zullen alle zes gastvrouwen voor het reiskistje/reisaltaartje en de initiatiefneemsters van project '(on)breekbaar' – Gezien van der Leest en Jeannette Claessen – aanwezig zijn. Na twaalf maanden wordt het project gezamenlijk afgesloten met een slotbijeenkomst.

Ben je nieuwsgierig en/of geïnteresseerd geraakt in het gastvrouwschap voor het reiskistje/reisaltaartje? Neem dan contact op met Gezien van der Leest via: info@vpsg.nl

Wij zien uit naar je gastvrouwschap.

Het project Kistje op Reis wordt gesteund vanuit een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR- Projecten in Nederland (PIN)

 

De Kloosterdriedaagse gaat niet door! In het najaar wordt hetzelfde programma georganiseerd. Houd de website bij voor de datum en de plek.

Klooster 3-daagse

Onderzoek je grenzen en schep ruimte

Wanneer: vrijdag 19 mei 11.00 uur t/m zondag 21 mei 2017 16.00 uur

Waar: Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther

Kosten: € 265,--

(On)breekbaar zijn, meebewegen met wat het leven brengt, kracht aanspreken daar waar dat gevraagd wordt, grenzen onderzoeken en ruimte ontdekken.

In dit bijzondere weekend maken we kistjes over grenzen en ruimte.

Kistjes, drieluiken, reisaltaartjes of hoe je ze ook wilt noemen.

Via allerlei oefeningen kom je in contact met jouw eigen creativiteit, die je vervolgens gebruikt om jouw eigen, unieke, betekenisvolle kistje te maken.

Tekenen, plakken, knippen, naaien, schilderen, schrijven. Een heel weekend bezig zijn met je handen. Spelen met kleur en vorm, met materialen.

Ontdekken dat je veel meer kunt uitdrukken met materialen dan je voor mogelijk houdt.

Je zult versteld staan van wat er uit je handen komt...., als je nieuwsgierigheid het wint van je mogelijke overtuiging dat je niet creatief bent.

Dit weekend is bedoeld voor vrouwen die in hun leven te maken hebben gehad met (seksueel) misbruik, eigen kwetsbaarheid erkennen, onderzoeken wat grenzen voor hen betekenen en verlangen naar ruimte.

Informatie, begeleiding en om je aan te melden:

Gezien van der Leest, VPSG (tel. 023-53282222 / mail info@vpsg.nl )

Jeannette Claessen, ComunicArte (tel. 06-57510351 / mail contact@comunicarte.nl ) Lien Daams, JeBesteBest ( tel. 06- 14465558 / mail info@jebestebest.nl )

 

Update

Beste (on)breekbaar betrokkene,

Hopelijk maak je het goed. In december stuurde we je een mail met daarin een update van ons project (on)breekbaar. Inmiddels zijn we twee maanden verder en kunnen we jullie laten weten dat er veel stroming is.

Allereerst is er op 28 februari de opening van de grote tentoonstelling in de St. Bavokerk in Haarlem, ter ere van de viering van het 30-jarig bestaan van de VPSG, onze landelijke samenwerkingspartner. Het wordt een mooie tentoonstelling!

Je bent van harte uitgenodigd voor de opening, met live muziek en een theatrale presentatie die speciaal door theatermaker Mieke de Wit gemaakt over wat we in (on)breekbaar doen en geleerd hebben tot nu toe. Bijgevoegd vind je de flyer van de opening.

Verder bereiden we een kick-off evenement voor dat plaatsvindt in het weekend van 4 en 5 juni. Inmiddels hebben we financiële en organisatorische steun van de gemeente Eindhoven voor het verder uitzetten van het project. Het plan is om op drie locaties in Doornakkers te laten zien wat (on)breekbaar is en wat we ervan geleerd hebben. Dit voor alle mogelijke geïnteresseerden. Jouw ervaringen zijn daarin belangrijk.

Wat we je willen vragen is om mensen in je omgeving te informeren over het kick-off evenement, vanuit jouw ervaringen met (on)breekbaar. Dat is de beste reclame!!!!

Met vriendelijke groet,

Yvette van Kessel & Jeannette Claessen

Artyvette ComunicArte

06-15273976 06-57510351

Projectleiders (on)breekbaar Eindhoven

 

Update

Inmiddels zijn de kistjes die tentoongesteld zijn in Eindhoven vier keer uitgeleend. Via deze link kunt u zien wat het voor mensen betekende om een kistje thuis te hebben en zo met het thema bezig te zijn.

http://www.onbreekbaar.com/blog--nieuws/reactie-op-kistjesleners-nav-mig...

en een reactie van de kunstenaars aan de leners:

"Ik ben wie ik ben en ik voel: Soms blij, soms gesloten Verliefd en verlaten Eigenwijs en idioot Nooit gedacht te haten Soms bedacht en alles gezegd Katten, pootjes & goed terecht."

WWW.ONBREEKBAAR.COM

Beste leners van de (on)breekbaar-kistjes,

Wat een plezier was het om al jullie bijzondere reflecties en bevindingen op de (on)breekbaar kistjes in de schriftjes te lezen en te bekijken! Sommige schriftjes zijn zelfs ware kunstwerkjes geworden in woord en beeld. Er is veel geschreven, getekend, geplakt en geknipt. Er is video- en fotomateriaal gemaakt, er zijn spreekbeurten gehouden op school en meer. Toen we aan dit project begonnen hadden we nooit durven dromen dat dit er uit zou komen!

De vele diverse leners verschilden zowel van cultuur en achtergrond, maar ook in leeftijd; soms wel meer dan 80 jaar. Sommige kistjes hebben een heel aantal tijdelijke eigenaren gehad, anderen maar één. En uiteindelijk heeft elk kistje op zijn eigen manier heel wat teweeg gebracht en dat is waar het om gaat!

Op de eerste plaats is ons opgevallen hoe verschillend er met de kistjes omgegaan wordt. Regelmatig was het spannend, zelfs een heus avontuur om een dicht kastje überhaupt te openen. Ook moest er regelmatig gezocht worden naar een specifiek plekje waar het dan het beste kon staan. Daarnaast moest soms de tijd, om er heel bewust mee bezig te zijn, gezocht worden. Soms werd het schriftje juist gebruik als dagboek voor dagelijkse belevingen. Een aantal van jullie gaven een snelle, vluchtige reactie, anderen hebben juist heel gedetailleerd gekeken, gereflecteerd en gereageerd.

Sommige kijkers gingen helemaal in op wat de kunstenaar heeft willen zeggen of juist in dat wat de kunstenaar, in hun beleving, misschien gezegd zou kunnen hebben. Anderen keken heel analytisch naar kleur en vorm en wat dat voor hen betekende. Natuurlijk zegt alle reflectie iets over onszelf. Elk kistje met haar beeldtaal is een geheel eigen leven gaan leiden. Alles wat we in een kistje zien, de aannames die we doen of wat we erbij denken en voelen, zegt iets over onszelf. Sommige leners waren zich zeer bewust van hun eigen interpretatie en/of oordeel en maakten dat vervolgens tot het middelpunt van hun aandacht. Het van zo dichtbij getuige mogen zijn van het proces van de ander ervoeren sommigen als heel intiem en kwetsbaar en gingen hierdoor heel zorgvuldig om met die intimiteit. Er zijn ook mensen geweest die het kistje gebruikt hebben in hun werk, op school of in hun gezin, zij hebben er anderen naar laten kijken en er samen op gereflecteerd.

De reacties zijn al even gelaagd als de kistjes zelf. En alhoewel ieder in specifieke omstandigheden zit en een eigen verhaal heeft en leeft, is er opvallend veel overeenstemming over wat kwetsbaarheid voor jullie is en wat kracht en wat deze met elkaar te maken hebben.

In jullie ogen heeft kwetsbaarheid vooral te maken met jezelf laten zien zoals je in werkelijkheid bent in welke omstandigheid dan ook. Het heeft te maken met alles laten zien, hoe het er ook uit ziet. Hier verschillende mensen aan het woord:

"Kwetsbaarheid voel ik als anderen commentaar hebben op mij en ik me niet goed genoeg voel", schrijft iemand.

"Kwetsbaarheid is je laten zien zoals je in werkelijkheid bent, in welke omstandigheid dan ook. In jouw waarheid op dat moment, jouw behoefte en verlangen van dat moment, in jouw gevoel/emotie van dat moment", schrijft iemand anders.

 

Een levende tentoonstelling

We organiseren een tentoonstelling van reisaltaren/kistjes/koffertjes onder de naam (on)breekbaar. Het thema is de relatie tussen levenskracht en kwetsbaarheid. De tentoongestelde draagbare altaren hebben allemaal dezelfde vorm, een drieluik, en worden door kunstenaars bewerkt, ingevuld, aangekleed. Elk tentoongesteld kistje kan door bezoekers na afloop van de tentoonstelling voor zes weken mee naar huis worden genomen. Daarmee verplicht een bezoeker zich om wekelijks aan een reflectie-opdracht te werken. Resultaten daarvan worden verwerkt tot een nieuw werk. Een nieuw beeld, een gedicht, een kleine voorstelling, een muziekstuk. Dat nieuwe werk wordt weer "terug gegeven" in een voorstelling of evenement. Zo wordt de tentoonstelling levend, interactief.

Kunstenaars en publiek zijn op deze manier met elkaar in dialoog en stimuleren elkaar om het thema (on)breekbaar verder uit te diepen.

Waarom het thema (on)breekbaar?

In ons werk komen wij veel mensen tegen die door het leven worden gemangeld. Armoede, geweld, uitsluiting, lichamelijke en geestelijke problemen, het zijn thema's waar de mensen waar wij mee werken dagelijks mee te maken hebben. Vaak voelen zij zich slachtoffer, soms zijn ze dat ook, met name daar waar sprake is van huiselijk of seksueel geweld. In elk geval is er sprake van kwetsbaarheid, zowel individueel als maatschappelijk. In ons werk ervaren wij dat erkenning van deze kwetsbaarheid de sleutel vormt voor het hervinden van de eigen kracht en wezenlijk is voor herstel.

Ook ervaren wij dat misvormingen op persoonlijk gebied niet los staan van misvormingen op maatschappelijk terrein. Wij leven in een samenleving waarin het economisch denken de boventoon voert. De nadruk op concurrentie en prestatie zorgt dat mensen alleen maar meetellen als ze maatschappelijk geslaagd zijn. Veel mensen raken uitgeput en afgesneden van hun drijfveren en inspiratiebronnen. Ze haken af en doen niet meer mee.

In Nederland is de verzorgingsstaat op haar retour. Lange tijd stond verzorging van de wieg tot het graf centraal in politiek en beleid. Op dit moment is het beleid gericht op "de verantwoordelijke burger". Het gaat uit van eigen verantwoordelijkheid, de maakbaarheid van succes, de kracht van mensen. En niet meer van het oude "slachtofferdenken". Waarbij uit het oog verloren wordt dat kracht pas aangeboord kan worden als kwetsbaarheid mag bestaan.

Op wereldniveau is er sprake van een hernieuwde belangstelling voor de kracht van het menselijk bewustzijn. Op veel plekken zoeken mensen naar nieuwe vormen van samenleven. En naar verbinding met de wereld om hen heen. Om deze verbinding vorm te kunnen geven is het belangrijk aandacht te besteden aan dat wat verloren is gegaan en kapot is gemaakt. In ons werk zien we dat daar waar aandacht is voor de spirituele kant van het leven, mensen oude pijn kunnen helen. Om daarna bijna vanzelfsprekend vanuit hun eigen kracht een bijdrage aan de wereld te leveren. Die wereld heeft dat nodig. Elke samenleving heeft actieve, levendige en krachtige burgers nodig. Mensen die in contact zijn met hun creativiteit en deze inzetten voor hun eigen welzijn en dat van anderen. "Gebroken" mensen hun kracht laten herontdekken, om die in te zetten voor een wereld die mensen niet meer breekt. Daar willen wij met ons project aan bijdragen.

Waarom werken met kunst?

Met ons project (on)breekbaar willen we de onlosmakelijke verbondenheid tussen kracht en kwetsbaarheid aan de orde stellen . En willen we mensen uitdagen om zich met hun eigen kracht en kwetsbaarheid te verbinden. We doen dat door middel van (beeldende) kunst. We kiezen daarvoor omdat we in ons werk zien dat veel ervaringen niet zomaar verteld kunnen worden. Kunst doet een appél op de verbeelding, verbreedt horizonnen en raakt snaren die anders niet beroerd worden. Kunst laat mensen ontdekken dat ze veel meer kunnen dan ze denken. Kunst geeft kleur, zorgt voor sprankeling en onverwachte dingen. Kunst kan het onzegbare zegbaar maken.

Naast de tentoonstellingen en het kunnen lenen van een kunstwerk willen we ook met mensen samen kistjes gaan maken. Doel is opnieuw om de eigen kwetsbaarheid en kracht te onderzoeken en er beelden en woorden aan te geven. In het kader van het project Lang Leve Kunst van het Fonds Sluyterman van Loo en stichting RCOAK hebben we een bijdrage gevraagd voor workshops rond het thema met ouderen.

Daarom werken we in ons project met professionele kunstenaars die hun unieke visie geven op het thema middels hun eigen beeldtaal. Door bezoekers en workshopdeelnemers actief met deze beeldtaal in contact te brengen, hopen we de vensters van hun ziel te openen. En hen uit te dagen deze met ons te delen.

We kiezen voor een vorm van community art, waarin professionele kunstenaars en publiek met elkaar in dialoog zijn. Op deze manier kunnen ze elkaar inspireren, elkaar raken en aan elkaar groeien. Gescheiden werelden komen bij elkaar. We hopen ook dat kunst daarmee toegankelijker wordt voor mensen die daar een grote afstand toe voelen.

Wie zijn wij?

Initiatiefnemers van het project (on)breekbaar zijn twee beeldend kunstenaars en de VPSG.

De VPSG is een kleine oecumenische stichting die al vijfentwintig jaar ervaring heeft met begeleiding en voorlichting rond seksueel geweld. De medewerksters zijn pastoraal en levensbeschouwelijk counselors met deskundigheid op het gebied van godsdienst, zingeving en traumaverwerking.

De VPSG is er voor ieder die hulp kan gebruiken bij de verwerking van seksueel geweld. Voor wie het zelf ervaren heeft, als kind of als volwassene of er indirect bij betrokken was. Ook kinderen, partner en familieleden kunnen er terecht. Naast begeleiding van cliënten biedt de VPSG voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligerskader.

Beeldend kunstenaars Angelika Speigl (Duitsland 1958) en Jeannette Claessen (Nederland, 1959) werkten gedurende een aantal jaren in Spanje (Andalusië) samen. Op basis van hun ervaringen in de Spaanse samenleving maakten zij een serie werk rond het thema vrouwelijke seksualiteit. Deze serie vormt nu de basis voor het project (on)breekbaar.

Beide kunstenaars werken met kwetsbare mensen. Angelika Speigl begeleidt vrouwen op haar boerderij in de Alpujarras en Jeannette Claessen werkt als begeleider in een sociaal activeringstraject en als trainer en coach. Daarbij gebruiken ze beeldend werk als middel.

Alhoewel de context waarin wij als samenwerkingspartners werken heel verschillend is, vinden wij elkaar in de visie van waaruit wij werken. In de twee pilots onderzoeken we hoe kunst ingezet kan worden als krachtbron en middel tot heling. Op deze manier willen wij een bijdrage leveren aan een samenleving die is gebaseerd op acceptatie van dat wat onvolmaakt, pijnlijk, moeilijk of kwetsbaar.

Waar, wanneer en met wie gaan we werken?

In 2014 willen we starten met twee pilots, een stedelijk project in Haarlem en een wijkgericht project in Eindhoven.

Beide pilots starten met het maken van de reisaltaren met plaatselijke en regionale kunstenaars. We organiseren werkbijeenkomsten met geïnteresseerde kunstenaars. Hierdoor verdiepen de kunstenaars zich verder in het thema en kunnen zij elkaar inspireren. Ook willen we met onze doelgroepen zelf reisaltaren maken in workshops.

In het najaar organiseren we twee exposities. De expositie in Haarlem is stedelijk georiënteerd. De VPSG heeft haar thuisbasis in Haarlem en werkt voor de stad en haar omgeving. Haar doelgroep is themagericht (seksueel geweld) en daarmee divers qua achtergrond.

De expositie in Eindhoven wordt gerealiseerd in de Doornakkers, een krachtwijk in het stadsdeel Tongelre. In deze wijk wordt volop geëxperimenteerd met de eigen-krachtbenadering. Wij willen dat dit project een bijdrage levert aan de kwaliteiten die dat van bewoners en andere betrokkenen vraagt. Bovendien heeft één van de kunstenaars haar atelier in de wijk en heeft zij affiniteit en ervaring met wijkgericht werken en community art.

Buurtbewoners, buurtorganisaties, scholen en instellingen en in de buurt werkzame en wonende kunstenaars worden actief bij dit project betrokken.

Het is nadrukkelijk de bedoeling dat op beide plekken een breder publiek wordt bereikt en de activiteiten een grote reikwijdte hebben.

Meer informatie?

Gezien van der Leest VPSG, info@vpsg.nl, tel. 023 – 5328222 (dinsdag en woensdag)

Jeannette Claessen ComunicArte, contact@comunicarte.nl, 06 – 57510351 / 040 - 2024949

www.onbreekbaar.com