In 2015 bestond de VPSG dertig jaar en we hebben als verbindende tekst gekozen: "Het houdt niet op!"
Allereerst is het natuurlijk duidelijk dat de problematiek, ondanks de gegroeide aandacht en zorg, niet gestopt is. Ook voor elk individu dat slachtoffer wordt van seksueel misbruik stopt het, op een bepaalde manier, niet/nooit. En ook wij houden niet op, al valt het niet altijd mee om de financiële basis onder ons werk stabiel te houden.

Het project hebben we onderverdeeld indrie verschillende invalshoeken die we de komende drie jaar onder de aandacht gaan brengen:

-Het houdt niet op: HULP

-Het houdt niet op: KENNIS

-Het houdt niet op: VIEREN EN GROEI

In het eerste cluster met de invalshoek 'Het houdt niet op: HULP', bieden we allerlei manieren van hulp aan voor mensen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Was onze aanpak oorspronkelijk vooral het pastorale counselingsgesprek, tegenwoordig begeleiden we met een deskundige een bewegings/yogagroep, helpen we lotgenoten elkaar te helpen in een lotgenotengroep, begeleiden we wandelingen en organiseren we verdiepende themadagen voor mensen die al verder in hun verwerkingsproces zijn. Daarnaast zijn we ook bezig om een speciale focus te leggen op ouderen met seksueel misbruik in hun bagage die terecht komen in een zorgafhankelijke situatie.

In het tweede cluster: 'Het houdt niet op: KENNIS', zoeken we naar manieren om de problematiek van seksueel misbruik en wat het doet met mensen steeds weer voor het voetlicht te brengen. Een deel is specifiek gericht op het informeren en scholen van theologen. Bijvoorbeeld via het organiseren van studiemiddagen voor theologen over belangrijke en lastige thema's zoals 'Schaamte' en 'Vergeving'. Ook vallen de zeer gewaardeerde digitale nieuwsbrieven met nieuws, trends, literatuur en informatie onder dit aandachtsveld.
Ook het schrijven van artikelen ter bevordering van kennis en empathie valt onder dit cluster.

Met het derde cluster: VIEREN EN GROEI zoeken we naar de mogelijkheden om ons werk te verankeren. Allereerst in de Haarlemse context maar ook in partnerschappen met organisaties met wie we raakvlakken hebben. Een goed voorbeeld was de samenwerking van de VPSG met allerlei organisaties rond 'Serious Request' in december 2014. In het voorjaar van 2016 organiseerden we een expositie rond het thema 'Kwetsbaarheid en Kracht' in de Grote Kerk in Haarlem om  aandacht te vestigen op ons 30-jarig bestaan..

Onderdelen van Project "Het houdt niet op!" worden gesteund door verschillende fondsen en organisaties. Zij maken het mogelijk dat we onze activiteiten kunnen uitvoeren.

Met dank aan:
Maria Stroot Fonds (HULP 2015), Stichting Doopsgezinde Ziekenverpleging (themadagen-HULP 2015 en 2016), Sint Jacobs Godshuis (2015 en 2016), J.C. Ruigrokstichting (HULP 2015), Vrienden van St. Joannes de Deo (ouderen –HULP, 2015 en 2016)