Op 22 maart organiseren we een seminar voor vrouwen over seksualiteit van vrouwen in joodse, christelijke, islamitische en humanistische tradities. Door middel van lezingen en workshops kijken we naar hoe met seksualiteit en intimiteit wordt omgegaan in de verschillende tradities. Een middag met ervaringsverhalen en achtergrondinformatie over geloven en genieten, over macht, kracht en misbruik, over wat je moeder zei en over wat ze eigenlijk bedoelde...

Workshops en lezingen
De lezingen worden gegeven worden door Anne-Maria van Hilst (jodendom), Fieke Klaver en Lianne Cluistra (christendom), Stella van de Wetering (islam) en Marjan Groefsema (over: 'Seksualiteit in Nederland').

In het tweede deel van de middag zijn er twee blokken waarin workshops worden aangeboden:

Workshop 1: Boodschappen over seksualiteit die je meekreeg uit je traditie en hoe ze doorwerken in je leven als vrouw – Saniye Tezcan
Via de socratische gesprekmethode gaan we in gesprek over seksualiteit en traditie, we kijken naar de opvoedingsidealen van onze ouders en wij kijken naar hoe wij hierin nu zelf staan. We gaan in gesprek met vragen als:
– Welke boodschappen kreeg jij in je jeugd mee?
– Wat vond je lastig wat heeft je geholpen?
– Wat geef je zelf door aan je kinderen?
Thema's die aan de orde kunnen komen zijn kuisheid, reinheid en genieten.

Workshop 2: Over sleur en inspiratie in je seksualiteit – Marjan Groefsema
Een fijn liefdesleven met je partner vormgeven, waaraan jullie beiden genoegen beleven, is natuurlijk prachtig. Maar dat is niet altijd zo eenvoudig. In deze workshop ga je daarvoor nieuwe wegen zien. Er is o.a. een quiz, uitwisseling in kleine groepjes en wat informatieoverdracht. Je kunt hier vrijuit spreken, maar je hoeft daarbij niet persoonlijk te worden als je dat niet wilt.

Workshop 3: Religie en intimiteit – Stella van de Wetering, Fieke Klaver en Lianne Cluistra
Religieuze tradities scoren meestal niet zo positief als het om seksualiteit en intieme relaties gaat. Iedereen kent wel een voorbeeld. Toch, als je goed leest, valt er veel inspiratie op te doen voor je relatie hier en nu uit oude teksten en verhalen. We maken een kleine speurtocht en delen ervaringen.

Workshop 4: Over taal gesproken – Annego Hogebrink en Shirin Sadik
Hoe werken taal en beelden door op ons leven en onze relaties? Waarom is hij 'stoer', en zij een 'hoer'? We hebben spreektaal, lichaamstaal, beeldtaal en talloze onderliggende boodschappen.'Als een meisje nee zegt...' We gaan in gesprek over grenzen en misverstanden, over cultuur, tradities en seksualiteit, in Nederland en in Irak. Een workshop met informatie, uitwisseling en speelse oefeningen.

Workshop 5: Bezing de liefde! Schrijf je eigen gedicht – Ellen Kok
Voor liefde en lichaam hebben we allemaal zo onze eigen woorden. Sommige zijn versleten, andere worden steeds weer nieuw. We bekijken eerst enkele voorbeelden uit de literatuur. Daarna maken we onze eigen woordenberg met woorden van vroeger en nu: lieve woorden, stoute woorden, warme woorden en koude woorden. Met die woorden maken we daarna een eigen gedicht. Natuurlijk is er daarna voor wie dat wil ruimte om je eigen gedicht voor te dragen.

Workshop 6: De donkere kant van liefde en seks: vormen van en perspectieven op seksueel en gendergerelateerd geweld – Rosanne Anholt
Seksueel en gendergerelateerd geweld komt overal ter wereld voor. De Wereldgezondheidsorganisatie schat dat zo'n 1 op de 3 vrouwen te maken krijgt met (een vorm van) gendergerelateerd geweld, hoewel vrouwen niet de enige slachtoffers zijn. In deze workshop behandelen we allereerst een overzicht van wat seksueel en gendergerelateerd geweld eigenlijk is, welke vormen het aanneemt en wie of welke groepen extra kwetsbaar zijn. We gaan aan de slag met actuele voorbeelden en leren daarbij onze eigen grenzen kennen.

Workshop 7: Tussen tekst en traditie, lernen over vrouwen en seksualiteit – Anne-Maria van Hilst
Gaat seksualiteit in het jodendom alleen om voortplanting of is er ook leuke seks? wat zijn de plichten maar vooral ook de rechten van een joodse vrouw? Door middel van de techniek van het lernen gaan wij samen op zoek naar de antwoorden in de rijkdom van de joodse traditie.

Informatie
Datum: 22 maart 9:30 tot 14:00
Prijs: Toegangstarief 30 euro (studenten 20 euro), inclusief drankjes en lunch.
Doel: Vrouwen tools en inspiratie bieden voor hun eigen seksleven. Daarnaast kan kennis over seksualiteit van andere groepen het onderlinge contact en begrip verbeteren. De uitdaging is om in veilige sfeer meer van elkaar te weten te komen.
Doelgroep: Door vrouwen, voor vrouwen. Van 18 tot 80 plus. Vanuit persoonlijke belangstelling en/of beroepshalve.
Locatie: Hogeschool Inholland Diemen
Contact: seminarseksualiteit@gmail.com

Opgave via https://www.hagar-sarah.nl/2019/01/seminar-traditie-gender-en-seksualite...

Programma
09.30 uur – Inloop, thee en koffie
10.00 uur – Inleidingen met achtergrondinformatie vanuit de verschillende tradities
11.00 uur – Pauze
11.15 uur – eerste ronde workshops
12.15 uur – tweede ronde workshops
13.15 uur – Plenaire afsluiting met eenvoudige lunch
14.00 uur – vertrek

Organisatie
Platform traditie en seksualiteit, Vrouwensynode, stichting Kezban, redactie hagar-sarah, VPSG

Workshopleidsters
Saniye Tezcan – projectleider bespreekbaar maken taboe onderwerpen bij Stichting Kezban
Marjan Groefsema – psycholoog levensvreugde en seksualiteit, auteur, projectleider geweld in de privé-sfeer
Stella van de Wetering – docent bij de Lerarenopleiding Islamgodsdienst bij Hogeschool INHolland en als docent Arabisch bij het Centrum voor Islamitische Theologie van de VU
Fieke Klaver – theologe en geestelijk raadsvrouw
Lianne Cluistra – theologe en projectmedewerkster VPSG
Annego Hogebrink – interreligieus vrouwenwerk
Ellen Kok – schrijfster en pastor
Rosanne Anholt – Lecturer & Researcher at Dept. of Political Science & Public Administration Vrije Universiteit Amsterdam
Anne-Maria van Hilst – Hoofd onderwijs Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, MA joodse geschiedenis met een focus op Seksualiteit

Dit seminar wordt mede mogelijk gemaakt dankzij onze sponsors:
Catharina Halkesfonds, Christiana Maria Stichting, Haëlla Stichting

De uitkomsten van het seminar zijn gebundeld en op 10 december 2019 gespresenteerd in Ru Paré in Amsterdam.