Het door ons ontwikkelde werkschrift Ik ga door – werken aan zingeving na seksueel misbruik is bedoeld voor iedereen die meer grip wil krijgen op zingeving na seksueel misbruik, in het bijzonder op de omgang met schaamte en schuld. Het werkschrift kan gebruikt worden voor een individueel traject of in een begeleidingstraject met een hulpverlener zoals een counselor, therapeut of geestelijk verzorger.

Als je een misbruikverleden hebt, kun je verstrikt raken, gevangen zelfs, in nare overtuigingen over jezelf en in herinneringen of moeilijke emoties. De oefeningen in dit schrift kunnen helpen om daar lucht in te blazen, om begrip en mildheid te krijgen voor alles wat je ervaart en wat meer leefruimte te krijgen. In onze individuele begeleidingstrajecten en in ons groepswerk hebben wij in de afgelopen 35 jaar veel ervaring opgedaan en werkvormen ontwikkeld die behulpzaam bleken voor mensen.

Wilt u het werkschrift gebruiken in een traject voor uzelf of met een begeleider? Wilt u vanuit uw professionele rol als hulpverlener of begeleider van mensen met een geschiedenis van seksueel misbruik meer weten over hoe je het werkschrift kunt inzetten? We organiseren bijeenkomsten voor lotgenoten en bijeenkomsten voor professionals.

Via info@vpsg.nl kunt u zich hiervoor opgeven of een los werkschrift bestellen voor €12,- incl. portokosten. Kijkt u voor een voorbeeldoefening uit het werkschrift hier.

Auteur van het werkschrift is Marjoleine Vosselman, psychologe en auteur. Zij was van mei 2017 tot mei 2019 levensbeschouwelijk counselor bij Stichting VPSG.