Onze collega-organisaties, de SMPR meldpunt seksueel misbruik in de kerk en de Protestanse Theologische Universiteit, organiseren op vrijdag 23 april van 13:30 tot 16:30 uur een online studiemiddag over macht van de ambtsdrager en leidinggevende en de valkuilen rond seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente.

De studiemiddag is bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/ bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, studenten theologie. Het bijwonen van deze studiedag is gratis. 

Zie voor meer informatie: 
https://www.protestantsekerk.nl/evenementen/macht-dat-komt-bij-ons-in-de-kerk-niet-voor/