Beste mensen,

Het is alweer tijd voor een nieuwsbrief vanuit ons. 

Deze is te lezen via de link: Nieuwsbrief juli 2023

Een korte samenvatting van de inhoud:

- Terugblik op het symposium dat we eind mei organiseerden in Haarlem. Het symposium had als titel: Werken aan weerbaarheid – op weg naar een toekomst zonder seksueel geweld.

- Aankondiging. In het najaar 2023 starten we met het programma Stem vinden: zingen maakt weerbaar! Drie woensdagen waar stil gestaan wordt bij manieren waarop zingen je weerbaar kan maken. Na seksueel misbruik kan je lijf je soms vreemd geworden zijn, deze dagen zijn er om je lichaam en ziel weer toe te eigenen.

- Onze counselor Joke Stapper is aanwezig geweest op een dag waarbij zingeving centraal stond GGZ, haar verslag is in deze nieuwsbrief opgenomen.

- Ook heel belangrijk: wij zoeken als Stichting VPSG twee nieuwe bestuursleden! Is het iets voor jou of iemand die je kent om penningmeester of algemeen bestuurslid te worden? We horen graag van je! Meer informatie via deze link.

Ten slotte gaan wij weer actief aan de slag met onze weblog Praat Erover. Hier gaan wij iedere maand op zoek naar zingevende woorden en beelden bij de verwerking van seksueel geweld. Inger van Nes trapt af over het onderwerp zwangerschap na incest, n.a.v. het zojuist verschenen boek van Anoushka Boet - De Zon in de regen.